Minggu, 31 Oktober 2010

Geger Ganda Manik Sukalima

( Teater Tradisional “Mamanda” Kalsel )
Oleh : Arsyad Indradi

Baladon
Tiga orang memadu tari nyanyi dan narasi
“Tebu salah saray sarapun
Mun ada nang tasalah kami maminta ampun”

( Musik )
(Harapan Pertama dan Harapan Kedua memasuki balai persidangan)
Harapan Pertama :
Adinda Harapan Kadua ayu kita masuki balai persidangan, kita siapakan apa-apa yang perlu kita persiapkan hagan acara persidangan.
Harapan Kadua :
Ayu Kanda Harapan Partama
( Keduanya berjalan bersilangan mengitari propertis)
Harapan Pertama :
Balai persidangan sudah kita siapkan
Sambil bataduh lapah alangkah baiknya kita memperkanal diri, kaya apa Adinda Harapan Kedua.
Harapan Kadua :
Bujur sekali Kanda Harapan Pertama. Sebagusnya maharagai nang tuha Kanda Harapan Pertama nang badahulu
Harapan Pertama :
Kaya itukah Dinda. Cakra Pancar Lima aku punya nama, terpangkat sebagai Harapan Pertama di dalam kerajaan Ganda Manik Sukalima. Telah bertahun-tahun aku mengabdi di kerajaan ini tidak pernah mendapat cacat dan cela dari paduka raja. Mun handak tahu :
Saribu untalan,saribu rajahan,Tahan gantalan,tahan pidakan. Kadada duanya mun pakara panah-mamanah aku nang paharatnya. Aku kada batampik, musuh nang haluskah, nang ganalkah, kalu tapantuk lawan diaku kupanah lawan Cakraku.
Apa benar begitu Dinda Harapan Kadua
Harapan Kadua :
Ada benar sekali Kanda Harapan Partama
Harapan Pertama :
Kanda sudah mamparkanalkan diri, Adinda pulang.
Harapan Kadua :
Boleh dangarakan Kakanda. Tumbak Sarampang Duabelas Kati aku punya nama terpangkat sebagai Harapan kadua di kerajaan Ganda Manik Sukalima, apa benar begitu Kakanda.
Harapan Partama :
Ada benar sekali Adinda.
Harapan Kadua :
Akulah hayam jagaunya di kerajaan ini.
Kain kindusin
Banang baginda ali bajuku
Tujuh lapis sarung tumbakku
Ayu siapa yang wani lawan diaku,mun handak tahu rajaman tumbakku
Bagaimana Kakandaku.
Harapan Partama :
Ada benar sekali Adindaku.
Sakarang kita sudah memperkanalkan diri. Supaya jangan katiwasan alangkah bagusnya kita periksa sekali lagi balai persidangan,Adinda.
Harapan Kadua :
Bujur Kanda Harapan Pertama, limbahitu kita berjaga-jaga di pintu balai persidangan.
(Keduanya bersilang mengitari propertis)
(Musik)

( Musik )
( Perdana Menteri memasuki balai persidangan )
Perdana Menteri (memperkenalkan diri) :
Akulah nang bangaran Surya Kancana Biru, terpangkat sebagai Perdana Menteri di kerajaan Ganda Manik Sukalima ini. Aku di utus oleh paduka raja untuk memeriksa hasil
pekerjaan dari Harapan Partama wan Harapan Kadua.
(Kepada kedua Harapan)
Harapan Partama wan Harapan Kadua juga.
( Harapan Partana dan Harapan Kadua,berbalik dan memberi hormat )
Harapan Partana dan Harapan Kadua :
Harap ampun paduka perdana menteri.
Perdana Menteri :
Buka lawang, seorang Perdana Menteri ingin memasuki balai persidangan.
(Harapan Partama dan Kadua membuka jalan. Perdana Menteri memasuki balai persidangan )
Perdana Menteri :
Sampurna gawian kalian berdua, sungguh pantas kalian diangkat sebagai Harapan Partama dan Harapan Kadua.
Tapi sebelumnya, aku ingin bertanya kepada kalian berdua. Harapan Partama, coba ikam menghadap kepada aku empunya diri.
Harapan Partama :
Harap ampun paduka Perdana Menteri.
( Melangkah kedepan )
Perdana Menteri :
Harapan Partama nangapa artinya maka ikam letakan talabang wan parang bungkul bersilang dibelakang tahta kerajaan ini.
Harapan Partama :
Harap ampun paduka Perdana Menteri, hamba letakan talabang dan parang bungkul bersilang artinya kerajaan Ganda Manik Sukalima selalu siap menghadapi musuh yang handak menyerang kerajaan kita paduka.
Perdana Menteri :
Terima kasih penjelasan Harapan Partama. Sekarang Harapan Kadua,coba ikam menghadap kepada aku empunya diri.
Harapan Kadua :
Harap ampun paduka Perdana Menteri. Hamba segera menghadap.
(Harapan Kadua melangkah ke depan sambil menghormat)
Perdana Menteri :
Harapan Kadua nangapa artinya ikam mahampar permadani hijau dari halaman sampai di hadapan tahta kerajaan ini.
Harapan Kadua :
Harap ampun Perdana Menteri. Hamparan permadani hijau itu melambangkan kerajaan kita adalah kerajaan yang sejahtera, makmur, tenteram dan damai paduka.
Perdana Menteri :
Bagus, tepat jawaban kalian berdua. Terima kasih kepada kalian berdua. Sabalum aku empunya diri meninggalkan balai persidangan ini, adakah perminta dari kalian ? Nanti akan kusampaikan kepada Paduka Raja.
Harapan Partama dan Kadua :
Harap Ampun paduka, rasanya asa kadada pang dipinta. Syukur banar kami wan saluruh rakyat, paduka raja menjadi pemimpin nang bujur-bujur seorang pemimpin yang selalu peduli menyejahterakan wan memakmurkan rakyat dan kerajaannya.
Perdana Menteri :
Inilah aparat kerajaan yang tidak berlaku tamak, senang aku empunya diri mendengar.
( Perdana Menteri lalu meninggalkan ruang persidngan )
(Musik)

(Musik)
(Raja,permaisur dan aparat kerajaan masuk)
Raja :
Pamanda Wajir, Mangkubumi, Perdana Menteri dan juga permaisuriku nang bungas langkar serta seluruh pamangku kerajaan, imbah kita sampai dipintu gerbang kerajaan ini, ada baiknya kita langsung memasuki balai persidangan, bagaimana menurut pemikiran pamanda wajir.
Wajir :
Sependapat paduka.
Raja :
Kalau begitu mari kita segera memasuki balai persidangan. ( Kepada Harapan Partama dan Kadua )
Harapan Pertama dan Kedua juga.
Harapan Partama dan Kadua:
Harap ampun paduka maha raja.
Raja :
Harapan Pertama wan Harapan Kedua juga, Buka lawang, beri jalan Beta empunya diri beserta staf kerajaan akan memasuki balai persidangan. Beta hendak mengadakan sidang.
(Harapan Par tama dn Kadua mengubah posisi ke samping,
menyilangkan pedang di atas tanda kehormatan kepada raja)
Harapan Pertama wan Harapan Kedua :
Dipersilakan paduka masuk.
( Raja masuk dan menempati property, staf lainnya mengambil posisi masing-masing )
Raja :
Senang benar beta empunya diri melihat hasil pekerjaan dari para staf kerajaan ini. Apa begitu Pamanda wajir.
Wajir :
Ada benar sekali paduka raja.
Raja :
Kita sudah berada di balai persidangan. Sebelum kita memulai persidangan alangkah baiknya beta memperkenalkan empunya diri. Apa begitu saudaraku Perdana Menteri.
Perdana Menteri :
Ada betul sekali paduka raja.
Raja :
Dangarakanlah saudara - saudaraku.
Tersebut beta empunya diri Maha Raja Brajapati Alam Gangga Sukma Barjiwa, bertahta di Kerajaan Ganda Manik Sukalima, duduk di singgasa bertatah yakut jambrut nilam biduri, memakai mahkota emas permata intan berlian. Apa benar Pamanda Wajir
Wajir :
Benar sekali Paduka.
Raja :
Empat puluh anak rajaraja di kanan empat puluh anak rajaraja di kiri tunduk berhidmat di hadapan Beta empunya diri. Apa benar Perdana Mentri
Perdana Mentri :
Benar sekali Paduka
Raja :
Memerintah adil bijaksana sahingga disayangi rakyatnya, bujur kada saudaraku Mangkubumi
Mangkubumi :
Bujur banar paduka raja.
Raja :
Raja yang kaya raya tapi kada lupa membantu rakyatnya supaya selalu sejahtera dan memakmurkan negeri ini.
Apa benar adinda permaisuriku yang tercinta.
Permaisuri :
Memang benar kakanda ai.
Raja :
Ubui han biniku ini pina babungas pina balangkar pada biasanya.
Permaisuri :
Kaya itu pang Kanda ai supaya jangan kalah wan artis-artis nang pina rancak datang mamanggung di karajaan kita. Lalakian wayah ini kada kawa talihat pina lamak mungkal lalu ja titikan liur.
Raja :
Ai jangan pina banyaring-nyaring bapandir kadarangan buhannya. Baaarit pang sadikit bapandir mambari supan dinda ai.
Pamanda Wajir, Perdana Menteri,Mangkubumi serta Harapan Pertama dan Harapan Kadua juga,
Kita sudah memperkanalkan diri, baiklah kita mulai persidangan ini.
( Musik )
(Sewaktu hendak dibuka, Panglima Perang datang.)
Panglima Perang :
Gantar Gandari Buana Paksi, aku punya nama, terpangkat Panglima Perang atau Kepala Pertanda dalam kerajaan Ganda Manik Sukalima. Telah bertahuntahun mengabdi di kerajaan Ganda Manik Sukalima tak pernah mendapat cacat cela dari paduka maha raja, inilah yang menjadi kebanggaan seorang Panglima Perang atau Kepala Pertanda.Gagah berani, sakti mandraguna, kada batampik lawan musuh, kada pilih bulu siapakah siapakah, kuhancurlumatkan sampai mati.Gantar Gandari Buana Paksi, akulah orangnya.
( Berakting )
Naga ulit naga umbang
Taguh di kulit sampay katulang
Wasi kuning pasak awakku kulit kijang putih babatku
Siapa yang berani menantangku
Gantar Patir garugum guntur
Zulfakar anjal maut
Awas barang siapa berani manggatuk awakku, hancur labur
dimakan tapak tanganku Si Gantar Api
Jangan coba-coba tadundum lawan Gantar Gandari Buana Paksi, mun handak tahu.
( Berakting) :
Kataku sirunduk runduk
Runduk runduk galimbanganku
Siapa nang manantang cahaya mataku
Lumpuh sebagaimana dicabut urat seribu
Baiklah aku akan masuk ke balai persidangan mungkin aku ditunggu oleh Paduka Maha Raja.Harapan Pertama, Harapan Kedua juga beri jalan aku handak masuk ke balai persidangan.
Harapan Pertama dan Kedua :
Baik Tuanku, silakan masuk.
Panglima Perang :
Salam sejahtera Paduka.Ampun maaf hamba terlambat datang. Tapi tugas yang diberikan pada hamba memperkuat benteng pertahanan dan semua prajurit telah bersiaga lengkap dengan peralatan perangnya.
Raja :
Bagus Panglima Perang.Senang hati Beta empunya diri mendengar. Amun kaya ini mari kita laksanakan persidangan. Mangkubumi, bagaimana persiapan acara perkawinan putri beta Putri Ayu Rumbayan Amas Rumbayan Intan lawan anak raja dari kerajaan Gumilang Kaca Salaksa ?
Mangkubumi :
Semuanya sudah siap paduka.
Raja :
Perdana Menteri, pengaturan acaranya kaya apa ?
Perdana Menteri :
Acara dilaksanakan karasmin empat puluh hari empat puluh malam, sudah jua disusun acaranya, paduka.
Raja :
Beta sangat berterima kasih sekali kepada saudara-saudaraku yang banyak membantu dan partisipasinya. Selesai pesidangan kita, maka beta ...
( Ketika maha raja hendak menutup, Hadam berucap )
Hadam :
Mohon ampun Paduka
Raja :
Ada apa Hadam
Hadam :
Mohon ampun Paduka
Raja :
Iya, ada apa Hadam
Hadam :
Mohon ampun Paduka
Raja :
Nah, ujar Beta ada apa Hadam
Diang Kacil ( bini Hadam pina carengeh-carengeh) :
Laki ulun ini Paduka ai konslet kabelnya kalo.
U, abahnya ada apa garang pina bapandir basandatsandat.
Padahakan pang.
Hadam :
Umai hadangi pang dulu umanya ai, ikam naini kada panyabaran, mambujurakan salawar dahulu (pina kipuh).
Diang Kacil :
(Sambil umpat malihati ) Ai kanapa salawar pian ini, abahnya. (Lalu tatawa)
Hadam : (pina kasusupanan)
Han ditatawaakan aku.
Diang Kacil :
Kanapa pina batukul kasubalah kiwa, abahnya.
Hadam :
Gara-gara kada tuntung baauran malam tadi pang tahulah.,umanya
(Hadam sudah tenang kembali )
Hadam :
Hamba umpat batakunlah, Paduka
Raja :
Takunakan aja Hadam ai
Hadam :
Tapi jangan sariklah
Raja :
Ai, kanapa sarik, takunakan ja
Hadam :
Paduka mahargailah lawan sanibudaya Banjar
Raja :
Ha ha ha itukah Hadam, Beta sangat menghargai senibudaya Banyar. Nanti kita adakan dalam karasmin perkawinan putri Beta, semua kesenian nang ada di kerajaan kita tampilkan dan terus kita bina, kita gali, kita lestarikan, kita bantu sagala apa nang diperlukan seniman dan grup keseniannya, tiap tahun kita adakan lomba baik kesenian yang sudah ada lawan berkreasi, kita beri hadiah seni lawan seniman yang berprestasi. Sabuting lagi Hadam ai, kita dirikan sekolah guru kesenian.
Hadam :
Tarima kasih, Paduka. Tapi Paduka
Raja :
Ada apa lagi Hadam
Hadam :
Rasa lawas hamba kada mandangar Paduka banyanyi. Biasanya mun handak basidang Paduka musti banyanyi wan taritarinya.
Raja :
Iihlah Hadam, bujur ujar ikam
(Maha Raja Brajapati Alam Gangga Sukma Barjiwa lalu bernyanyi lagu raja
Dundang ... sayang ... urang nang langkar ... barikit di dalam hati.... )Kaya apa Pamanda Wajir
Wajir :
Umai suara Paduka sampai merasuk ke dalam hati nang mandangar.
(Setelah selesai aparat kerajaan Ganda Manik Sukalima, ke luar dari ruang balai persidangan )
(Musik)

(Musik)
Jejer di balai persidangan Kerajaan seberang lautan Kerajaan Dundung Wowo Sagara, mempersiapkan penyerangan ke Kerajaan Ganda Manik Sukalima, rajanya murka karena ditolak mempersunting Putri Ayu Rumbayan Amas Rumbayan Intan.
Raja :
Bih,Bih.Dasar kurangajar,kahakung banar nyawalah Brajapati Alam Gangga Sukma Barjiwa Huahi hihi. Awas nyawa, tidak tahu lawan unda lah, unda nang bangaran Dungga Braja Ambarangrang Raja di Raja di Karajaan Dundung Wowo Sagara. Hua hihihi. Jangankan manusia hantu atawa dedemit aja takamih mandangar ngaran unda. huahihihi. Panglima Perang, unda panas katahi-tahi,ayo sudah siapkah basukan tempur kita ?
Panglima Perang :
Sudah paduka huahihihi. Jangan hawatir.Unda Panglima Perang bangaran Cangkamantuk Gagarraksa, siapa kada tahu, saalamanan urang tahu. Tamusuh lawan unda huahihii kutaguk tipang bulat-bulat. Cuah cuah.
Raja :
Jangan banyak pandir ayu kita barangkat manggampur Kerajaan Ganda Manik Sukalima. Unda kada tahan lagi mambanyun Putri Ayu Rumbayan Amas Rumbayan Intan. Mun kada babaik-baik lawan unda,unda rampas habis pakara Huahihihi asa gatal sudah ampun unda tahulah nyawa.
Panglima Perang :
Huahihi ayu kita berangkat paduka.
( Berangkat ke Kerajaan Ganda Manik Sukalima)
(Musik )

( Musik )
Jejer di Kerajaan Ganda Manik Sukalima, mengatur pertahanan dibantu oleh prajurit kerajaan Gumilang Kaca Salaksa atas serbuan Kerajaan Dundung Wowo Sagara
Putra Raja dari kerajaan Gumilang Kaca Salaksa :
Ayahanda harap bertenang diri, ulun lawan Paman Gantar Gandari Buana Paksi, sudah menyusun siasat tempur dan pertahanan.
Raja :
Bagus Ananda Raden Guntur Guntala,ayahanda percaya lawan kamampuan kalian. Doa restu ayahanda.
Putra Raja :
Inggih ulun ayahanda terima kasih atas kepercayaan sampian.
Hadam :
Paduka Putra jangan kada ingatlah apa nang hamba padahakan samalamlah,kalamahan Panglima Perang Kerajaan Dundung Wowo Sagara.
Putra Raja :
Inggih ulun Paman Hadam.Ulun kada lupa. Terima kasih banar wan sampian.
( Raja dan staf lainnya meninggalkan ruang jejer ) Tampak kesiapan pasukan Kerajaan Ganda Manik Sukalima dan pasukan kerajaan Gumilang Kaca Salaksa dipimpin oleh Panglima Perang Gantar Gandari Buana Paksi dan Raden Guntur Guntala.
(Musik kancah pertempuran)
Dundung Wowo Sagara menggempur Ganda Manik Sukalima, namun dapat dikalahkan. Rajanya Dungga Braja Ambarangrang mati di tangan Panglima Perang Gantar Gandari Buana Paksi sedangkan Panglima Perangnya Cangkamantuk Gagarraksa mati oleh Raden Guntur Guntala.
( Di Kerajaan Ganda Manik Sukalima, terkumpul rajanya dan seluruh staf kerajaan bersuka cita, karasmin perkawinan Raden Guntur Guntala dengan Putri Ayu Rumbayan Amas Rumbayan Intan )
Raja :
Hati beta rasa gembira dan berbahagia. Mari kita saksikan sebuah tarian dari penari dari binaan Kerajaan Ganda Manik Sukalima.
( Pertujukan tarian dan selesai tarian ini maka cerita pun selesai. Ditutup dengan lagu Terima kasih )

Bbaru, 2009

*****
nang bungas langkar = yang cantik, elok
kada batampik = tidak berpilih
taguh = kebal. mun, amun = jika, kalau
katiwasan = disalahkan. nang = yang
badahulu = duluan. kaya apa = bagaimana
Sabuting = satu . kaya itu = seperti itu,begitu
Padahakan pang = katakan lah/saja
lawan = dengan
pina carengehcarengeh = agak genit,berseloroh
pina bapandir basandatsandat = berbicara tersendat-sendat
umpat batakunlah = numpang tanya
karasmin = pesta,perayaan. sabuting = satu
bataduh lapah = mengaso, istirahat, melegakan napas
lawan = dengan. wan = dan. babat = ikat pinggang
bujur = benar. sariklah = marahlah1 komentar:

borneojarjua2008 mengatakan...

tatamu jua wan naskah mamanda ... kawa jua mambayangkan pertunjukkannya.